برتری پنجره upvc

برتری دوجدار

برتری پنجره های upvc نسبت به انواع دیگر پنجره

پنجره های دوجداره upvc مزیت های بسیاری دارند و یک مقایسه بین پنجره upvc و انواع دیگر ، میتواندعلت برتری پنجره upvc نسبت به انواع دیگر را مشخص نماید

پنجره های چوبی

پنجره های فلزی

پنجره های آلومینیومی

پنجره های UPVC

جدول مشخصات فنی انواع در و پنجره

x x زنگ زدگی/پوسیدگی وخوردگی
x x x رسوب پذیری
x x x انتقال حرارت
x x x انتقال صوت
x x x نفوذ گرد و غبار
x x x نفوذ رطوبت
x x نیاز به رنگ آمیزی
x x قابلیت شستشو
x x وزن سبک
x سرعت بالای تولید

پنجره برتر

 همانطور که از مقایسه جدولی بالا میتوانید ببینید، پنجره های upvc بسیاری از موارد منفی سایر پنجره ها را ندارد، و ادر عین حال مزیت هایی مانند قابلیت شستشو و وزن سبک را داراست که در انواع دیگر کمتر دیده میشود.