تولید شیشه دوجداره

شیشه دوجداره

فرآیند تولید شیشه های دوجداره

داشتن مراحل اصولی جهت تولید شیشه دوجداره استفاده شده در پنجره دوجداره بسیار مهم است در ادامه توضیحاتی در باره مراحل تولید شیشه های دوجداره آمده است.

در مرحله اول شیشه های دوجداره از طریق رک های مخصوص به میز برش اتوماتیک منتقل میشود، سپس با کمک نرم افزار شیشه ها با کمترین مقدار پرت و ضایعات برش داده میشود.

در مراحل بعدی شیشه های برش داده شده و سایز بندی شده شسته میشود و مراحل سختگیری و کنترل کیفی روی آنها انجام میشود و در نهایت به دستگاه تولید انتقال می یابد.

 

شیشه دوجداره پنجره

 

در ادامه مراحل بالا اسپیسرهای لازم مابین شیشه دوجداره به وسیله دستگاه خمکن بندینگ برای هر کدام از شیشه ها اندازه ، برش و خم داده میشود، و داخل آنها را با رطوبتگیر پر و به وسیله دستگاه بوتیل دو لبه شیشه دوجداره چسب زده میشود، تا فریم ها (اسپیسر) در بین شیشه ها قرار گرفته و درز بین آنها درزگیری میشود.

سپس شیشه ها به دستگاه پرس منتقل میشود و گاز آرگون به عنوان گاز میانی به داخل فریم ها به صورت اتوماتیک تزریق میشود و در نهایت توسط ربات محیط کل شیشه ها با چسب ولفید و پلیس درزگیری میشود.

با طی کردن مراحل فوق شیشه های دوجداره جهت استفاده در پنجره دوجداره آماده میشود.