قیمت پنجره upvc

قیمت پنجره upvc

قیمت پنجره upvc

قیمت پنجره upvc تولید کارخانه 

عموما تصور میشود که قیمت تمام شده پنجره های تولید کارخانه بیشتر از تولید کارگاهی است، اما در اصل این گونه نیست، و قیمت پنجره های تولیدی در کارخانه ها به علت تولید انبوه تر و سرشکن شدن هزینه های ثابت بر این تعداد ، قیمت پایین تری برای هر واحد بدست میاید، و این هزینه پایین تر در کنار داشتن کیفیت بالاتر پنجره از ویژگی های تولید کارخانه ای این محصول است.

کیفیت پنجره دوجداره تولید کارگاهی

مراحل تولیدی که در کارگاه ها برای تولید پنجره  دوجداره به کار گرفته میشود عموما از کیفیت آن میکاهد چرا که با فرض بکار گرفتن دقت لازم در کار ، تجهیزات مورد استفاده در کارگاه ها نمیتواند استاندارد فشار و جوش لازم را داشته باشد و این باعث جوش های متقاطع و از هم گسیخته میشود که بعد از نصب پنجره و قرار گرفتن در محیط با عواملی مثل باد و یا تغییرات فصلی ، جوش ها شکسته میشود

کیفیت پنجره دوجداره تولید کارخانه

 در کارخانه برای تولید پنجره upvc به دلیل استفاده کمتر از نیروی انسانی و به کار گیری ماشن آلات مکانیزه خطای نیروی انسانی کاهش می یابد و دقت تولید بالا میرود، و در کنار این  کیفیت بالا در تولید پنجره دوجداره در کارخانه با نیروی انسانی کمتر عموما هزینه ای وارد شده برای تولید  به مراتب کمتر میشود.