پنجره دوجداره کشویی

مقایسه پنجره ها

پنجره های دوجداره به دلیل تنوع در رنگ ،اندازه ، طرح طرفداران زیادی دارند شاید یکی از عواملی که سبب می شود تا مجموعه های بزرگ از پنجره های دوجداره استفاده کنند  طرح بندی ها مدل های مختلف این نوع پنجره باشد .

پنجره دوجداره کشویی یکی از مدلهای بسیار کارپسند می باشد که افراد زیادی برای کارهای خود از این نوع مدل استفاده می کنند پنجره های دوجداره کشویی در اندازه های مختلفی و جود دارد و شما میتوانید با توجه به اندازه مدنظر خود پنجره دوجداره کشویی مدنظر را خود راسفارش  تحویل بگیرید

 

انواع مختلف پنجره دوجداره کشویی :

دونوع پنجره دوجداره کشویی وجود دارد :

  1. پنجره دوجداره کشویی یک لنکه
    1. پنجره دوجداره کشویی دو لنکه

در مدل اول یعنی تک لنکه تنها یکی از پنجره ها باز می شود و پنجره دیگر ثابت در جایگاه خود قرار می گیرد .

پنجره دوجداره یک لنگه

در نوع دوم دوپنجره قابلیت باز شدن همزمان را دارند که این امر میتواند به دید ما برای دیدن محیط بیرونی و نور وارد کمک کند.

پنجره دوجداره دو لنگه