چگونگی کاهش مصرف انرژی در درب و پنجره upvc

کاهش مصرف انرژی

مسئله انرژی در دنیای امروز مسئله بسیار مهمی است و در تمامی ابعاد به آن پرداخته میشود ، یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت مصرف انرژی ، مصارف خانگی انرژی است، یکی از راه حل های مناسب جهت مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف استفاده از درب و پنجره upvc میباشد.

عوامل زیر در درب و پنجره upvc باعث کاهش مصرف انرژی است

– استفاده از پروفیل های چند حرفه ای

– استفاده از شیشه دوجداره استاندارد

– عایق کامل بودن فریم پنجره

– استفاده از شیشه های عایق حرارتی

هماهنگی و ساختار اصولی اجزای مختلف پنجره های upvc باعث کاهش مصرف انرژی است

اجزای اصلی زیر عامل جلوگیری از هدر رفتن انرژی در پنجره دوجداره است که به عنوان ۳ اصل جلوگیری از اتلاف انرژی شناخته میشوند

– شیشه 

– فضای خالی بین دو شیشه

– قاب پنجره

توجه به این نکته بسیار لازم است که در انتخاب پنجره دوجداره و یا سایر پنجره ها مرغوبیت فریم پنجره اهمیت زیادی دارد

مناسب ترین و بهترین ماده که در ساخت قاب پنجره upvc استفاده میشود و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی میشود وینیل است.، اما یاید در نظر داشت که فریم پنجره دوجداره به تنهایی نمیتواند باعث کاهش مصرف انرژی شود ، چرا که جنس و نوع پروفیل به کار رفته در پنجره از نظر تعداد پروفیل و نوع عایق بندی آن نیز مسئله مهمی در کاهش مصرف انرژی است.

شیشه های دوجداره نسبت به شیشه های تک جداره کاهش مصرف انرژی بیشتری دارند و در مقابل اشعه خورشید نیز مقاوم هستند.

فضای خالی بین شیشه ها در درب و پنجره یو پی وی سی عامل بسیار مهمی در کاهش مصرف انرژی است و جنس و طراحی آن  برای گرفتن نتیجه مطلوب بسیار با اهمیت است.