استاندارد ملی پروفیل درب و پنجره upvc

استاندارد پروفیل upvc

استاندارد های ملی ایران منحصرا توسط موسسه استاندارد و تحقیقات ایران تعیین میشود و بر همین اساس استانداری برای ارزیابی کیفیت پروفیل های با مقاومت ضربه بالا که در ساخت درب و پنجره  upvc استفاده میشود در اختیار دارد که به عنوان مبحث ۶۸۴۰ شناخته میشود. 

هدف اصلی ایجاد چنین استانداری یکسان سازی و تعیین ویژگی های پروفیل های با مقاومت ضربه ای بالا  است که در تولیدات درب و پنجره دوجداره از آنها استفاده میشود.

استاندار ملی پروفیل

واژه ها و اصطلاحات پرکاربردی که در استاندارد ۶۸۴۰  (پروفیل پنجره upvc) وجود دارد:

– پروفیل: عبارت است از طول ماده اکسترودی با برش عرضی معین و مشخص.

– پروفیل اصلی: پروفیلی که در درب و پنجره upvc وظیفه تحمل مقدار بار یا وزن را دارد.

– پروفیل ثانویه: پروفیلی است که در و پنجره  یو پی وی سی  وظیفه تحمل بار یا وزن را ندارد.

– سطح قابل دید: وقتی در یا پنجره upvc بسته باشد ، تمام سطحی که قابل رویت است را گویند.

– مواد قالب ریزی شده: مواد مصرفی  در تهیه پروفیل ها باید مشخصات موجود در استاندارد را دارا باشند.

از جمله موارد ممنوع طبق استاندارد پنجره upvc استفاده از مواد قالب ریزی شده نامشخص است.

در آزمون استاندارد عوامل زیر مورد توجه قرار میگیرد

– وزن پروفیل

– ابعاد پروفیل

– ظاهر پروفیل  

– شرایط آب و هوایی

– مقاومت ضربه ای پروفیل  

– آزمون حرارتی پروفیل

– مواد اولیه پروفیل پنجره upvc

 از لحاظ ظاهری شکل پروفیلی که در آزمون از آن استفاده میشود و در هنگام استفاده از پروفیل در ساخت در و پنجره یو پی وی سی مهم است و باید رنگ ثابت و یکنواختی داشته باشد و سطح آن کاملا سالم و بدون ترک و یا جسم خارجی و یا حفره باشد، اما اگر در هنگام تولید زذگی کوچکی روی پروفیل ایجاد شود و نتواند روی ظاهر و عملکرد درب و پنجره  دوجداره upvc تاثیر نداشته باشد قابل چشم پوشی است.

در هنگام انبار کردن و نگهداری پروفیل ها بایستی به صاف بودن و بدون خوردگی ماندن آنها توجه داشت.