پنجره دوجداره و کاهش تاثیرات آلودگی صوتی

کاهش آلودگی صوتی

زمانی که از آلودگی های محیطی صحبت میشود، اولین چیزی که به ذهن میرسد، آلودگی هوا و آب است، اما نوع دیگری از آلودگی های محیطی که میشود گفت در سال های اخیر تاثیرات زیادی در محیط زندگی انسانها داشته است، آلودگی صوتی است که اولین عامل ایجاد آن زندگی شهری است.

برخی از عوامل ایجاد آلودگی صوتی

– تنوع معماری شهرها

– به خصوص کلان شهرها

– ازدحام جمعیت

و کاربری های گوناگون و رو به افزایش در نقاط مرکزی شهرها، استفاده از ماشین آلات و خودرو ها و … مواردی است که در زندگی شهری باعث ایجاد انواع آلودگی ها از جمله آلودگی صوتی میشود.

بیشترین زمان هر فرد در طول روز معمولا در فضای سربسته میگذرد، و با انتخاب راهکار مناسب برای معماری و ساخت سازه های شهری ، در حوزه مسکونی و اداری و تجاری میتوان به کاهش اثرات آلودگی صوتی بر افراد جامعه کمک بسیاری کرد.

پنجره دوجداره و استفاده از این پنجره در انواع سازه ها با توجه به قابلیت های بالای آن برای سازگاری با محیط های شهری روشی کارآمد جهت کاهش تاثیرات آلودگی صوتی بر روی افراد جامعه است چرا که با انتخاب پنجره دوجداره مناسب میتوان ۳۰ تا ۴۰ درصد از صداهای محیطی را کاهش داد که اولی اثر آن ایجاد آررامش بیشتر در محیط کا رو زندگی و بالارفتن تمرکز و تسکین اعصاب است.